Villkor-Policy-Föreskrifter

Villkor Allmänna villkor (GTC) för beställningar via online shop 
I.) Kontrakt

De produkter som presenteras i webbshoppen används för att sälja ett köperbjudande. Genom att klicka på knappen "Beställ betalnings förbehåll" placerar du en bindande order. Ett bindande avtal ingås endast efter mottagandet av en orderbekräftelse, som vi kommer att skicka dig via e-post. Vi levererar så länge lagret räcker.
Rean äger rum endast i enstaka antal.

II.) priser och fraktkostnader


De priser som visas är slutliga priser (brutto priser), vilket innebär att de omfattar tillämplig lagstadgad mervärdesskatt. Priserna gäller vid beställningstillfället. Alla priser som anges på leverantörens webbplats är i svenska kronor

Fraktkostnader visas separat för varje beställning. De beställda varorna kommer att levereras omedelbart efter mottagandet av beställningen och betalningen. Leveranstiden är vanligtvis mellan 5-10  arbetsdagar. Leveransdatumen är dock inte bindande. Leveranser enbart i Sverige

III.) betalningsvillkor


Som betalningssätt erbjuder vi förskottsbetalning, kreditkort och PayPal. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att utesluta vissa betalningsmetoder för varje beställning. Eventuella kostnader för en penga transaktion ska bäras av dig.

När du betalar med kreditkort kommer ditt kreditkortskonto att debiteras med leveransen av varorna. I händelse av en beställning med förskottsbetalning måste köpeskillingen betalas till vårt konto inom 7 dagar. I händelse av en försenad betalning kommer 5% dröjsmålsränta att debiteras. Du samtycker till att ta emot fakturor, krediter och påminnelser i elektronisk eller pappersform.

IV.) bibehållande av ägande


Varorna förblir vår egendom tills full betalning har gjorts.

V.) Säkerställa

De lagstadgade bestämmelserna i avsnitt 922 FF ABGB gäller för dina garantianspråk. Ingen garanti ges för skador eller defekter som uppstått på grund av felaktig användning eller felaktig skötsel av varorna.

VI.) ansvar


Vårt ansvar är uteslutet i händelse av något försumligt beteende, inklusive brott av ställföreträdande agenter eller juridiska ombud. Denna ansvarsfriskrivning gäller inte i fall av obligatoriskt juridiskt ansvar, så när det gäller fordringar enligt produktansvarslagen, samt i händelse av en klen skada på liv, kropp eller hälsa.

Du kommer automatiskt att få en orderbekräftelse med information om din beställning samt returrätt och klagomål.
Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla leveranser från jb trading / vital-sko.dk, där inga andra skriftliga avtal har ingåtts mellan dig som köpare och jb trading / vital-sko.dk.
Råd och vägledning från jb trading / vital-sko.dk bygger på vår erfarenhet och kunskap och måste betraktas som en guide och av allmän karaktär. Därför kan vi inte ta något specifikt ansvar i båda fallen.
PRIS OCH BETALNING
Alla priser på jb trading / vital-sko.dk på webbadressen http //: www.vital-sko.dk är inklusive moms och avgifter.
Du kan beställa dina varor online på www.vital-sko.dk och betala på följande sätt.
Individer kan betala med Dankort, MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, JCB eller American Espress. Betalning med kreditkort är föremål för den avgift som debiteras av de enskilda kortföretagen. Den aktuella taxan anges alltid vid köpstillfället. Det är säkrast för dig som kund att betala med betalkort (ange kortnummer och utgångsdatum).
Med betalkort höjer jb trading / vital-sko.dk endast beloppet på ditt konto när artikeln skickas.
Du kan också välja att överföra beloppet till vårt konto.
För offentliga institutioner med EAN-nr. vi kan skicka elektronisk faktura.
LEVERANS
Leverans av varor från jb trading / vital-sko.dk anses ha skett när du har tagit emot varan.
LEVERANS
Leveranstiden är 1-5 dagar om inget annat anges och / eller avtalats.
Du får ett e-postmeddelande när din beställning skickas.
SJÖFART
Frakt sker via Postnord / GLS.
HEMTAGNINGSKOSTNADER
VITAL-skor levereras gratis inom Danmarks gränser, och det finns ingen administrationsavgift.
Fraktkostnader för andra varor överensstämmer med Postnords / GLS tillämpliga tullar och skickas så billigt som möjligt både hemma och utomlands. Ingen administrationsavgift.
AVBESTÄLLNING
Avbokningsfristen är 14 dagar från den dag du mottar artikeln.
Return
Du är skyldig att returnera en artikel i väsentligen samma skick som den mottogs (används inte).
Skor levereras i lådan. Om rutan saknas debiteras du 100 kr.
Du har kostnader för att returnera en produkt.
Skicka inte med COD.
Förpackning med utbyte eller returfrakt
VITAL-skodosar packas i papper eller läggs i en låda.
Skriv inte tejp eller etikett direkt på skoboxen.
Bytes- eller returvaror skickas till
jb trading / vital-sko.dk
soluret 8
uk-2960 rungsted kust
ÅTERHÄMTNING
Återbetalning kommer att göras omedelbart efter mottagandet av de returnerade varorna, men senast 30 dagar efter mottagandet.
RISK
Risken för att köpa varor på www.vital-sko.dk övergår till dig som konsument vid leveransen.
KLAGOMÅL
Eventuella fel eller fel vid leverans från jb trading / vital.sko.dk måste göras på rimlig tid efter att du har upptäckt felet. Det är din skyldighet att ange och på begäran visa hur felet eller felet manifesteras. Om du upptäcker felet, vänligen kontakta oss så snart som möjligt.
I princip är reklamationsrätten 24 månader efter att du har mottagit varan.
FEL PÅ PRODUKTET I KONTAKT
Om du får en defekt artikel och returnerar den före utgången av avbokningsfristen, är det upp till dig om du kommer att klaga på bristen eller ångra köpet.
Om du väljer att klaga och byta eller reparera en produkt täcker vi naturligtvis dina fraktkostnader.
Om du väljer att avbryta köpet måste du själv betala för returfrakten.
ANSVAR
jb trading / vital-sko.dk kan inte hållas ansvarig för annat än vad som följer av dansk lag.
TVISTER
Eventuella tvister mellan jb trading / vital-sko.dk och en handlare ska lösas i enlighet med de allmänna reglerna i dansk lag.
AVSKILDHET
Genom att acceptera dessa villkor för försäljning och leverans samtycker du till jb trading / vital-skors integritetspolicy samtidigt.Sekretesspolicy på jbtrading / vital-sko.dk.
Vi samlar bara in personuppgifter i fall där detta borde vara relevant för oss, och vi samlar bara in personuppgifter om det är relevant för din aktivitet på jbtrading / vital-sko.dk.
Vid insamling, behandling och användning av dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta lagbestämmelser.
Vi behåller bara dina personuppgifter så länge vi antingen är lagligen skyldiga att göra det eller så länge det är relevant för det syfte för vilket de samlades in.
Information vi samlar in
Om du vill köpa och ta emot en produkt från oss, måste vi samla in vissa personuppgifter för att slutföra transaktionen och för att erbjuda dig våra tjänster.
Vi kan samla in information som t.ex. namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om den skiljer sig från postadressen), telefonnummer och betalningsinformation.
Jbtrading / vital-sko.dk samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:
Slutför ett köp av våra produkter
Skapar ett kundkonto
till

Vår GPDR Policy
Behandling av personuppgifter - Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)
Nc Beauty/New Clean Beauty är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och fakturerings ändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

(I) det särskilt överenskommet mellan Nc Beauty och dig.
(II) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.
(III) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol- eller
(IV) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.Personuppgifterna sparas, under en tid om högst tre år från dagen för ärendetsslutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla,
analysera och marknadsföra Nc Belle/ NCB-New Clean Beauty som verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Nc Beauty/ New Clean Beauty om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direkt marknadsföringsändamål. Du har också rätt att få ta del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen
www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.